728 x 90

จะอี้ จะอั้น จะอาร์ต

img

นิทรรศการโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถเชิงศิลปะอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถด้านศิลปะถึง 6 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ เพื่อร่วมกันเจียระไนเพชรเม็ดงามประดับวงการศิลปะไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 1 ทศวรรษโดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมามูลนิธิเอสซีจี ได้จัดการเปิดนิทรรศการ และ Art Talk ในหัวข้อ “ศิลปะออนไลน์... ทำลาย หรือพัฒนา” โดยศิลปินในสาขา ศิลปะ วรรณกรรม การถ่ายภาพ และภาพยตร์ รวมถึงได้นำผลงานของน้องๆ มาจัดแสดง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะมาสู่ชุมชน และเป็นโอกาสอันดีของเหล่ายุวศิลปิน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะได้สัมผัสสุนทรียะแห่งศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินล้านนาอันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการจัดการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยในปีนี้มีน้องๆ เยาวชนที่มีหัวใจรักงานศิลปะจากทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ชิ้นงาน และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา จนเหลือผลงานสร้างสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจำนวน 36 ชิ้นที่ได้รับรางวัลซึ่งนำมาจัดแสดงให้ทุกคนได้สัมผัสถึงผลงานศิลปะที่มีอัตลักษณ์ของยุวศิลปินรุ่นใหม่โดยในปีนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมแก่น้องๆ ยุวศิลปินไทยทั้ง 6 สาขา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติ เป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเหล่าศิลปินอย่างสูงสุด

ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของยุวศิลปินไทยเลือดใหม่แห่งวงการศิลปะผ่านการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award สัญจร ครั้งที่ 1 แสดงศิลป์ จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต  ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560

ที่ตั้ง หอศิลปะและการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จ. ลำปาง
เวลา วันเสาร์-อาทิตย์ 18.00-21.00 น.
โทร 054 230 651
Facebook: หอศิลปะการแสดงนครลำปาง - บ้านบริบูรณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments