728 x 90 • img

  กทม. ตกท่อบ่อยจัง

  ปัญหาความไม่ปลอดภัยบนทางเท้า หรือพื้นผิวจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งองค์การอนามัยโลก และจากรายงานความปลอดภัยทางถนนโลก ปี 2015 ประเทศไทยมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นคนเดินเท้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที่ 8%

  READ MORE
 • img

  คิวอาร์โค้ด สังคมไร้เงินสด

  นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศที่จะพลิกโฉมสู่สังคมไร้เงินสดด้วยระบบมาตรฐานคิวอาร์โค้ด ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันให้ธนาคารหลักทั่วประเทศเปิดให้บริการการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้น

  READ MORE
 • img

  เมื่อป่าลด แต่จำนวนคนเพิ่ม

  การบริโภคของคนเมืองในยุคปัจจุบันมีผลต่อการลดจำนวนของป่าไม้ ซึ่งทางภาครัฐเองก็ไม่สามารถรักษาพื้นที่ป่าตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องวางโรดแมปฟื้นฟูพื้นที่ป่า ภายใต้การพัฒนาพันธบัตรป่าไม้ใหม่

  READ MORE
 • img

  ได้เวลาจัดระเบียบภาษีน้ำเมาใหม่

  การปฏิรูปโครงสร้างระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาครัฐ ขจัดผู้หนีภาษี ซึ่งคลอดออกมาเป็น พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้

  READ MORE
 • img

  จ่อขึ้นราคาระบบโดยสารสาธารณะยกแผง

  สะเทือนต่อใจคนกรุงเทพฯ เมื่อผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS แจ้งปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ที่จะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป

  READ MORE
 • img

  ยุง ตัวการไข้เลือดออกระบาดกรุง

  ยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายโดยเฉพาะไข้เลือดออกที่กรมควบคุมโรค ประกาศเป็น 1 ใน 4 โรคอันตรายควรระวังในปี 2560 และยังเป็นสัตว์ที่องค์การอนามัยโลก จัดให้อยู่อันดับ 1 ที่คร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกสูงถึงปีละ 725,000 คน/ปี หรือ 1 คน/ต่อ 1 นาที

  READ MORE
 • img

  เหยียบมิด เศรษฐกิจยับ

  อุบัติเหตุบนท้องถนนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสังคมโดยรวม โดยไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับ 2 ของโลก สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

  READ MORE
 • img

  ถึงเวลาปรับธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลแล้วหรือยัง

  ในยุคที่สิ่งต่างๆ รอบตัวกำลังทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ ว่าในอนาคต 
ทั้งการทำธุรกรรมต่างๆ หรือแม้แต่งานทางการตลาด อาจต้องลดต้นทุนแรงงานคน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทน

  READ MORE
 • img

  ไม่ลอง ไม่รู้..ลุยปฏิรูปรถเมล์ทดลองวิ่ง 1 เดือน 8 เส้นทาง

  จากกระแสความความกังวลและสับสน ในการเปลี่ยนชื่อ และปรับเส้นทางรถเมล์ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้กรมขนส่งทางบก (ขบ.) ต้องออกมาแถลงความชัดเจน

  READ MORE
 • img

  ฝุ่นพิษ ภัยร้ายปลายจมูกของคนกรุง

  ฝุ่นพิษขนาดเล็กที่เรียกว่า PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบๆ ตัวเรา เป็นภัยคุกคามร้ายแรงเสี่ยงต่อมะเร็งและโรคร้าย จนมองข้ามไม่ได้

  READ MORE