728 x 90 • img

  ชีวิตและผลกระทบหลังเหล้า-บุหรี่ขึ้นราคา

  การขึ้นภาษีสรรพสามิตส่งผลกับชีวิตสายดื่ม สายควันมากน้อยแค่ไหน

  READ MORE
 • img

  เจาะตลาดคนอกหักในสังคมออนไลน์

  การซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนอกหักเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและมีกำลังซื้อ

  READ MORE
 • img

  สตาร์ทอัพ ก้าวสำคัญของเศรษฐกิจไทย

  กรุงเทพฯ ครองอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับชาวสตาร์ทอัพในเอเชีย และเป็นอันดับ 7 ของโลก

  READ MORE
 • img

  ท่องเที่ยวไทยไตรมาสสุดท้าย

  รัฐคาดการณ์รายได้ท่องเที่ยวไทยในปี 2560 ไว้ทั้งสิ้น 2.76 ล้านล้านบาท ซึ่งรายได้ในครึ่งปีแรกมีมูลค่าแล้วกว่า 1.258 ล้านล้านบาท มาจับตาดูว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ รายได้จะพุ่งถึงเป้าที่วางไว้ได้หรือไม่

  READ MORE
 • img

  ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก

  หลายปีที่ผ่านมาผู้คนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลอันตรายจาก DKI ใช้สารเคมี ทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์กลายเป็นเทรนด์ของโลก ส่งผลให้ภาครัฐมุ่งผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยออกสู่ตลาดโลกมากขึ้น

  READ MORE
 • img

  ได้เวลาจัดระเบียบภาษีน้ำเมาใหม่

  การปฏิรูปโครงสร้างระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาครัฐ ขจัดผู้หนีภาษี ซึ่งคลอดออกมาเป็น พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้

  READ MORE
 • img

  ยุง ตัวการไข้เลือดออกระบาดกรุง

  ยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายโดยเฉพาะไข้เลือดออกที่กรมควบคุมโรค ประกาศเป็น 1 ใน 4 โรคอันตรายควรระวังในปี 2560 และยังเป็นสัตว์ที่องค์การอนามัยโลก จัดให้อยู่อันดับ 1 ที่คร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกสูงถึงปีละ 725,000 คน/ปี หรือ 1 คน/ต่อ 1 นาที

  READ MORE
 • img

  ถึงเวลาปรับธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลแล้วหรือยัง

  ในยุคที่สิ่งต่างๆ รอบตัวกำลังทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ ว่าในอนาคต 
ทั้งการทำธุรกรรมต่างๆ หรือแม้แต่งานทางการตลาด อาจต้องลดต้นทุนแรงงานคน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทน

  READ MORE
 • img

  กฎหมายไทยกับความเท่าเทียมทางเพศ

  ในยุคดิจิทัลสังคมไทยมีการเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น เห็นได้จากค่านิยมต่อตัวบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ การศึกษา และบันเทิง อย่างไรก็ตามปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

  READ MORE
 • img

  เรียนรู้ฉลาก เพื่อบริโภคอย่างฉลาด

  ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของโลก แต่ผู้บริโภคมักละเลยฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารและสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคม

  READ MORE