728 x 90 • img

  ได้เวลาจัดระเบียบภาษีน้ำเมาใหม่

  การปฏิรูปโครงสร้างระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาครัฐ ขจัดผู้หนีภาษี ซึ่งคลอดออกมาเป็น พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้

  READ MORE
 • img

  ยุง ตัวการไข้เลือดออกระบาดกรุง

  ยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายโดยเฉพาะไข้เลือดออกที่กรมควบคุมโรค ประกาศเป็น 1 ใน 4 โรคอันตรายควรระวังในปี 2560 และยังเป็นสัตว์ที่องค์การอนามัยโลก จัดให้อยู่อันดับ 1 ที่คร่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกสูงถึงปีละ 725,000 คน/ปี หรือ 1 คน/ต่อ 1 นาที

  READ MORE
 • img

  ถึงเวลาปรับธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลแล้วหรือยัง

  ในยุคที่สิ่งต่างๆ รอบตัวกำลังทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ ว่าในอนาคต 
ทั้งการทำธุรกรรมต่างๆ หรือแม้แต่งานทางการตลาด อาจต้องลดต้นทุนแรงงานคน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทน

  READ MORE
 • img

  กฎหมายไทยกับความเท่าเทียมทางเพศ

  ในยุคดิจิทัลสังคมไทยมีการเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น เห็นได้จากค่านิยมต่อตัวบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านวิชาการ การศึกษา และบันเทิง อย่างไรก็ตามปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

  READ MORE
 • img

  เรียนรู้ฉลาก เพื่อบริโภคอย่างฉลาด

  ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของโลก แต่ผู้บริโภคมักละเลยฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารและสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคม

  READ MORE
 • img

  ร่วมสร้างองค์กรที่ตอบโจทย์ เพื่ออนาคตริมเจ้าพระยา

  ควรมีการทบทวนรูปแบบการบริหารแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกำหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรวม เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

  READ MORE
 • img

  คนไร้บ้านเพิ่ม ผลสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  คนไร้บ้านยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วพื้นที่ กทม. แม้ว่าหลายหน่วยงานจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือ แต่คนไร้บ้านก็ยังเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม และผลพวงจากการเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่รัฐบาลจัดไว้

  READ MORE
 • img

  คราฟท์เบียร์สัญชาติไทย แต่ผลิตต่างแดน

  ช่วง 5-6 ปีมานี้ตลาดเบียร์ในไทยคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีกระแส “คราฟต์เบียร์” หรือเบียร์ทำมือ เข้ามามีบทบาทต่อนักดื่ม ด้วยรสชาติที่แตกต่าง ด้วยความแปลกใหม่ ทำให้นักดื่มได้สัมผัสกับเบียร์ที่มีมิติมากกว่าเดิม ส่งผลให้ได้รับความนิยมมากขึ้น

  READ MORE
 • img

  เร่งเครื่องขบวนแรก รถไฟ(ความเร็วสูง)ไทย-จีน

  กว่า 3 สมัยของรัฐบาลไทยที่วางแผนดำเนินการยกเครื่องระบบรางขนานใหญ่ ผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จนกระทั่งยุครัฐบาลทหารนี้ที่ประกาศใช้มาตรา 44 ปลดล็อกให้โครงการรถไฟไทย-จีนเริ่มดำเนินการได้ คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการภายในปี 2564

  READ MORE
 • img

  กฟน.เปลี่ยนโฉมพลังงานใหม่ สู่มหานครไร้สาย

  กฟน. ประกาศเป็น the MetGE พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำควบคุมระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

  READ MORE