728 x 90 • img

  สถิติกิจกรรมปีใหม่ 2561 ของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องกิจกรรมปีใหม่ 2561 ของคนกรุงเทพฯ

  READ MORE
 • img

  สถิติการออมและการลงทุนของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ออมและการลงทุนของคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ

  READ MORE
 • img

  สถิติการพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง การพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ

  READ MORE
 • img

  สถิติการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง การท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ

  READ MORE
 • img

  สถิติการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ดัชนีความเครียดของคนไทย โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ

  READ MORE
 • img

  เผยสถิติความเครียดคนกรุง โดย AU Poll

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ดัชนีความเครียดของคนไทย โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ

  READ MORE
 • img

  การเลือกสถานพยาบาลของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง เรื่องการเลือกสถานพยาบาลของคนกรุงเทพฯ จากกรณีศึกษาตัวอย่างจากคนทำงานในกรุงเทพฯ ที่มีอายุ 20-55 ปี มาให้ได้อ่านกัน

  READ MORE
 • img

  พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง เรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนกรุงเทพฯ จากกรณีศึกษาตัวอย่างจากคนทำงานในกรุงเทพฯ ที่มีอายุ 20-55 ปี มาให้ได้อ่านกัน

  READ MORE
 • img

  การดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง เรื่องการดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพฯ จากกรณีศึกษาตัวอย่างจากคนทำงานในกรุงเทพฯ ที่มีอายุ 20-55 ปี มาให้ได้อ่านกัน

  READ MORE
 • img

  กิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ

  สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU Poll) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง เรื่องกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ จากกรณีศึกษาตัวอย่างจากคนทำงานในกรุงเทพฯ ที่มีอายุ 20-55 ปี มาให้ได้อ่านกัน

  READ MORE