728 x 90

คอนโดมิเนียมย่านบางแค น่าสนใจแค่ไหน

img

พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่กำลังก่อสร้างเป็นอีกทำเลที่ผู้ประกอบการเข้าไปซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมกันอย่างคึกคัก โดยทำเลหนึ่งที่เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการคือ บางแค ช่วงตั้งแต่ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถึงเดอะมอลล์ บางแค เพราะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในช่วงปีพ.ศ.2556 เป็นต้นมา หรือตั้งแต่เมื่อการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ามีความชัดเจนมากขึ้น แม้ว่าจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม แต่เป็นโครงการที่อยู่ในซอยหรือถนนสายย่อย ไม่ได้อยู่บนถนนเพชรเกษมแบบโครงการที่เปิดขายในระยะหลัง โดยโครงการที่เปิดขายในช่วงแรกๆ นั้นจะอยู่ในทำเลที่เป็นชุมชนดั้งเดิม หรือว่าไม่ไกลจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น เดอะมอลล์บางแค ตลาดบางแค เป็นต้น แต่เมื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามีการก่อสร้างเป็นรูปธรรม พื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการคือพื้นที่ที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และไม่ไกลจากศูนย์การค้าเช่นเดิม ทำให้โครงการคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆ นี้ไม่ได้กระจายตัวไปตลอดแนวเส้นทาง แต่เกิดขึ้นเป็นบางทำเลเท่านั้น

โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมามีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 6,769 ยูนิตมีอัตราการขายไปแล้วประมาณ 70% เพราะมีโครงการขนาดใหญ่ที่เพิ่งเปิดขายไม่นานในปีนี้ อัตราการขายเลยยังไม่สูงมากนัก แต่โครงการที่เปิดขายก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มีอัตราการขายมากกว่า 80% เพราะราคาขายอาจจะไม่ได้สูงเกินไปสำหรับโครงการที่สร้างเสร็จแล้วหรือว่ามีกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทต่อตารางเมตร อีกทั้งโครงการที่เปิดขายในปีนี้ราคาขายเริ่มต้นไม่ได้สูงเกินไปเมื่อเทียบกับพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอื่นๆ ที่ราคาขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ มากกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรไปแล้ว

ทำให้พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินย่านบางแคเป็นทำเลที่น่าสนใจ เพราะเป็นชุมชนดั้งเดิมมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อีกทั้งกำหนดการเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าก็ชัดเจนแน่นอน ส่งผลให้ผู้ประกอบการเริ่มขยับเข้ามาหาซื้อที่ดินมากขึ้น ราคาที่ดินจึงขยับสูงขึ้นตาม

โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่มากกว่า 250,000 บาทต่อตารางวา ถ้าอยู่รอบๆ สถานี รถไฟฟ้าในอนาคตก็อาจจะมากกว่านี้ไปอีก เนื่องจากการที่มีผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสการขยายตัวของชุมชน ความต้องการของคนในพื้นที่ที่เป็นชุมชนดั้งเดิม โครงการคอนโดมิเนียมในทำเลไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าจึงเป็นที่สนใจและมีความต้องการซื้อสูง โดยสังเกตได้จากการเปิดขายโครงการใหม่ในทำเลนี้ที่มีผู้มาลงชื่อแสดงความต้องการซื้อมากมายจนทำให้บางโครงการปิดการขายภายใน 1 วัน อีกทั้งนักลงทุนบางส่วน ก็มองว่าราคาขายคอนโดมิเนียมในทำเลนี้ยังมีโอกาสที่ดี เพราะรถไฟฟ้ามีกำหนดเปิดให้บริการที่ชัดเจน เป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้ราคาขายปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ความเสี่ยงที่นักลงทุนทั้งหลายควรตระหนักคือ เรื่องของราคาขายคอนโดมิเนียมที่ถ้าแพงเกินไปอาจจะขายต่อไม่ได้ รวมไปถึงการปล่อยเช่าในอนาคต

ในส่วนของผู้ประกอบการก็ควรเข้าใจถึงสภาพตลาดโดยรวมของทำเลรูปแบบนี้ ที่อาจจะใช้เวลาในการขายนานกว่าทำเลอื่นๆ ที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้ว อีกทั้งราคาที่เปิดขายก็ไม่ควรจะสูงกว่าโครงการก่อนหน้านี้เกินไปนัก

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments