728 x 90

หอการค้าเปิดหลักสูตรแจ้งเกิดสตาร์ทอัพ

img

ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ IDE Center by UTCC ประกาศเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย หวังเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพหน้าใหม่

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT สหรัฐอเมริกา ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับแนวทางการเรียนการสอนจาก Lecture Based เป็น Projected Based มุ่งเน้นทำจริงตามหลักการและกระบวนการเรียนรู้แบบ MIT จึงได้เปิดหลักสูตรวิชา IDE 101 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ บรรจุเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ผ่านการสร้างแนวคิด (Mindset) ทางการประกอบการเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

โดยนำแนวคิดกระบวนการ 24 Steps Disciplined Entrepreneurship จาก MIT ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการลงมือทำจริง ซึ่งนักศึกษาจะต้องคิดหาไอเดียทางธุรกิจจากการค้นหาปัญหาจากพื้นที่ในเขตห้วยขวางและดินแดง ประกอบกับต้องคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือเข้าใจถึงผู้ที่ได้รับปัญหาซึ่งจะเป็นลูกค้าของธุรกิจในอนาคต ตั้งแต่การทำการสอบถามลูกค้า และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทดสอบจริง และจะต้องนำเสนอเพื่อแข่งขันกัน โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาไอเดียทางธุรกิจร่วมกับชุมชนห้วยขวางและดินแดง โดยตั้งเป้าจะให้ความรู้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยปีละ 5,000 คน

"การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมจะต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ แนวโน้มการสร้างธุรกิจและสตาร์ทอัพในอนาคตจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่เพียงแต่ ม.หอการค้าไทย แต่จะต้องร่วมกันผลักดันจากทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ" รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าว

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments