728 x 90

จากโรงพิมพ์ธนบัตร สู่แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของคนเมือง

img

เดิมทีอาคารที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย จึงเป็นเขตหวงห้ามพิเศษเฉพาะ และมีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การเปิดศูนย์การเรียนรู้ จึงถือว่าเป็นการเปิดประตูบ้านของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อต้อนรับคนเมืองทุกคน และเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงินชั้นนำของประเทศ ให้ประชาชนได้เข้ามาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงินและสามารถนำไปใช้วางแผนการเงิน และป้องกันภัยทางการเงินจากการถูกหลอกลวง

แม้ว่าตัวอาคารจะมีอายุมากกว่า 50 ปี แต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรง งดงามทางด้านสถาปัตยกรรม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยม ผู้ออกแบบจึงใช้โครงสร้างอาคารเดิม เน้นบรรยากาศที่โปร่ง โล่งสบาย มีวิวทิวทัศน์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต หรือ Living learning-hub ภายในประกอบไปด้วยห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ซึ่งจะเป็นคลังข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ที่เชื่อมโยงกับห้องสมุดชั้นนำทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง และยังมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Co-working Space รวมถึงมุมนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ ธปท. ตั้งอยู่ในห้องมั่นคงซึ่งเคยเป็นสถานที่เก็บธนบัตร ของโรงพิมพ์ในอดีต ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่ยุคก่อนรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน 

นิทรรศการเงินตรา จัดแสดงเหรียญกษาปณ์ของไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 มีข้อมูลความรู้การกำเนิดเหรียญกษาปณ์ของโลก รวมถึงยังมีการจัดแสดงธนบัตรของต่างประเทศ และของไทย ซึ่งเป็นการรวบรวมธนบัตรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สมบูรณ์ที่สุดนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านการดำเนินงานของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน และจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับผู้เข้าชม ด้วยการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินที่ดี ตลอดจนความเสี่ยง และกลโกงต่างๆ

ทุกโซนที่อยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ และปรับใช้ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งจะเปิดให้เข้าใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.30-20.00 น.
โทร. 02 356 7766
Website : www.botlc.or.th

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments