728 x 90

ล้ง 1919 (LHONG 1919) ปลุกอดีตเพื่ออนาคต

img

สถาปัตยกรรมจีนโบราณ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เคยมีความสำคัญ กำลังจะกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง Heritage ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ 
ล้ง 1919

ล้ง 1919
ท่าเรือ ฮวย จุ่ง ล้ง  กำลังถูกปลุกให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในนาม “ล้ง 1919”
ล้ง 1919

ล้ง 1919
ท่าเรือแห่งนี้มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์อันรุ่งเรือง ในช่วงยุคทองของการค้าระหว่าง ไทย-จีน ซึ่งผู้เป็นเจ้าของ “ตระกูลหวั่งหลี” มีความต้องการจะรักษามรดกของบรรพบุรุษชิ้นนี้ไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน จึงเริ่มบูรณะท่าเรือ ฮวย จุ่ย ล้ง ขึ้นใหม่ 
ล้ง 1919
ตัวอาคารในท่าเรือ เป็นหมู่อาคารแบบ “ซาน เหอ หยวน” หรือรูปตัว U แต่ละหลังก่ออิฐถือปูน มีอายุเก่าแก่กว่า 167 ปีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ซึ่งเป็นหลังสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่บนริมชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การบูรณะครั้งนี้จะเป็นการบูรณะแบบเชิงอนุรักษ์ ใช้วัสดุแบบโบราณ ปูนจากธรรมชาติ รวมถึงนำไม้จากส่วนอื่นๆของอาคารมาต่อเติมตรงที่ชำรุด เพื่อรักษาโบราณสถานให้งดงามตามสภาพที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
ล้ง 1919
เสน่ห์ของที่นี่ เมื่อมาแล้วต้องไม่พลาดการชม คือจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่บนขอบประตูและหน้าต่าง ที่ล้วนเป็นภาพลวดลายอันเป็นมงคล ทั้งดอกไม้ สัตว์ ทัศนียภาพ และภาพวิถีชีวิตชาวจีน โดยช่างมืออาชีพจะค่อยๆ บรรจงแต่งแต้มรูปที่ซีดจาง ให้ชัดเจนขึ้นด้วยสีน้ำ และจะไม่เติมภาพหรือต่อภาพใหม่ที่ไม่มีหลักฐานเดิมปรากฎ
ล้ง 1919


ล้ง 1919

ล้ง 1919
ล้ง 1919 จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ ร้านอาการ ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าศิลปะและงานฝีมือของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ สถานที่พักผ่อน Co-""orking Spaceพิพิธภัณฑ์ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย-จีน มีศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมใจของชาวจีนในแผ่นดินไทยมากว่า 167 ปี ให้ขอพร กราบไหว้ และจะเป็นท่าเรือสัญจรทางแม่น้ำ โดยจะเปิดให้บริการภายในต้นเดือน พฤศจิกายนนี้
ล้ง 1919

ล้ง 1919

ล้ง 1919

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments