728 x 90

สุโขทัย อะไรๆ ก็คราฟต์

img

ปี 2020 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Regional Hub ด้านศิลปหัตถกรรมของเอเชีย และ จ.สุโขทัย ถือเป็นเมืองที่รวบรวมสุดยอดงานฝีมือไทยอันทรงคุณค่าในหลากหลายสาขา ตามมาดูว่าเมืองมรดกโลกแห่งนี้มีงานคราฟต์อะไรที่น่าสนใจบ้าง

เปิดตำนานเครื่องทองสุโขทัย
สีเหลืองจำปาสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น แปลกตากว่าสีเครื่องทองที่เคยพบเห็นทั่วไป นี่คือเอกลักษณ์เด่นของทองสุโขทัยจาก ร้านสมสมัย ครูสมสมัย เขาเหิน ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2553 และปราโมทย์ เขาเหิน ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2556 เป็นผู้ค้นพบเส้นถักสาริดโบราณ ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของทองสุโขทัยในเวลาต่อมา ที่ร้านใช้ทองบริสุทธิ์ 99.99% ผลิตงานออกมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งชุดสร้อยคอ ต่างหู แหวน กำไล และจะมีเพียงชุดเดียวในโลกเท่านั้น แม้ทองสุโขทัยจะขึ้นชื่อว่ามีราคาสูงลิบด้วยมูลค่าทองที่สูงกว่าร้านทั่วไป แต่สิ่งที่เทียบไม่ได้คือฝีมือของคนทำทอง ที่ถูกถ่ายทอดและพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความละเมียดละไม
ร้านสมสมัย

ร้านสมสมัย

ร้านสมสมัย

ร้านสมสมัย

ร้านสมสมัย
ตั้งอยู่ 343/1 หมู่ 5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โทร. 055 679 095, 055 679 097

อนุรักษ์เครื่องเงินดั้งเดิม
จุดเริ่มต้นบนเส้นทางงานหัตถกรรมของครูขวัญ พลเหิม ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555 เริ่มจากเป็นลูกจ้างที่ร้านทอง ใช้เวลาฝึกฝน 2 ปี จึงตัดสินใจออกจากร้านและนำความรู้ที่ได้จากงานเครื่องทองมาทำเครื่องเงิน เพราะขั้นตอนเหมือนกันเพียงแต่ใช้วัสดุที่ต่างกัน งานหัตถกรรมเครื่องเงินของครูขวัญยังคงอนุรักษ์ลวดลายเก่าแก่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสวยงาม ปัจจุบันผู้สืบทอด ร้านขวัญเงิน คือณัฐวุฒิ พลเหิม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2558 
ร้านขวัญเงิน

ร้านขวัญเงิน

ร้านขวัญเงิน

ร้านขวัญเงิน

ร้านขวัญเงิน

ร้านขวัญเงิน
ตั้งอยู่ 352 หมู่ 5 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โทร. 055 631 402, 081 886 8374

สืบสานงานทอผ้าจก
ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไทพวนแบบฉบับของครูสุนทรี วิชิตนาค ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2554 ยังคงอนุรักษ์การจกแบบดั้งเดิมด้วยการใช้ขนเม่น จกด้วยมือ ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องจักรใดๆ จึงสามารถสร้างลวดลายได้หลายหลากในผืนเดียวกัน เอกลักษณ์ของผ้าซิ่นตีนจกบ้านหาดเสี้ยวของ ร้านสุนทรีผ้าไทย อยู่ที่ลวดลาย สี และวิธีการทำลายผ้า ถือเป็นงานหัตถกรรมผ้าทอที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นมาของชาติพันธุ์ และวิถีของคนเชื้อสายลาวพวนแห่งศรีสัชนาลัย
ร้านสุนทรีผ้าไทย

ร้านสุนทรีผ้าไทย

ร้านสุนทรีผ้าไทย

ร้านสุนทรีผ้าไทย
ตั้งอยู่ 329 หมู่ 9  ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โทร. 089 858 8576

ยลเอกลักษณ์เครื่องเงินลงยา 
การเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากผู้มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตเครื่องประดับเงิน จนมีความคิดอยากเปิดร้านเครื่องประดับเงินขึ้นมา คือจุดเริ่มต้นของครูพิสมัย ผุยพรม ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2554 ในการเปิด ร้านไหมเงิน โดยลวดลายเครื่องประดับเงินในร้านได้แรงบันดาลใจมาจากวัตถุโบราณ ลวดลายไทยของวัดเก่าในอุทยานศรีสัชนาลัย เช่น ฝาผนัง กำแพงวัด เป็นต้น
ร้านไหมเงิน

ร้านไหมเงิน

ร้านไหมเงิน

ร้านไหมเงิน

ร้านไหมเงิน

ร้านไหมเงิน
ตั้งอยู่ 340/5 หมู่ 10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
โทร. 055 615 411, 055 631 339

ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชาวศรีสัชนาลัย 
เครื่องทองสุโขทัยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า มีลักษณะพิเศษคือผลิตด้วยมือ ถักเส้นทองอย่างงดงาม ละเอียด ประณีต และแสดงถึงเอกลักษณ์ที่สืบทอดมากว่า 700 ปี ร้านทองนันทนา คือสถานที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเครื่องทองสุโขทัย ยึดนโยบาย เต็มน้ำหนัก เต็มเนื้องทอง พัฒนาฝีมือคือทองนันทนา จากฝีมือครูสุภัจนา เขาเหิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2556 นอกจากลวดลายดั้งเดิมแล้ว ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นลวดลายที่มีความทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ของทองโบราณไว้อย่างดี
ร้านทองนันทนา

ร้านทองนันทนา

ร้านทองนันทนา

ร้านทองนันทนา

ร้านทองนันทนา

ร้านทองนันทนา

ร้านทองนันทนา
ตั้งอยู่ 340/7 ทำชัย หมู่ 10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
โทร. 055 631 115

ผู้สนใจงานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถติดต่อได้ที่ SACICT
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.1289 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments