728 x 90

แพทย์ไทยสุดเจ๋ง ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง

img

สาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย คือ โรคมะเร็ง มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นราว 120,000 รายต่อปี วิธีการรักษามีทั้งการใช้เคมีบำบัด การฉายแสง หรือการผ่าตัด ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ป่วยจะหายจากโรคนี้ได้ 100% 

โดยหนึ่งในการรักษาที่ท้าทายทีมแพทย์มากที่สุด คือ การรักษาโรคมะเร็งสมอง แม้ว่าว่าโรคมะเร็งสมองจะไม่ได้อยู่ 10 อันดับแรกที่ทำให้คนเสียชีวิตด้วยมะเร็ง แต่ สมอง คือ ส่วนที่ผ่าตัดยากที่สุดกว่าทุกอวัยวะ เพราะเป็นจุดศูนย์รวมของทุกระบบประสาท
จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์

เมื่อเดือนกันยายน 2559 ประเทศไทยนำเข้า “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์” หรือ “หุ่นยนต์เรเนซอง” โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังและนับว่าประสบความสำเร็จสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ป่วยอย่างมาก ซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดี กล้าข้ามผ่านข้อจำกัดเดิมๆ อีกครั้ง ด้วยการนำ “หุ่นยนต์เรเนซอง” มาช่วยในการผ่าตัดสมอง 

ผศ.นท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช รองหัวหน้าสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ที่ผ่านการศึกฝึกอบรมและได้รับใบรับรองให้ฝึกสอนหุ่นยนต์เรเนซองให้กับทีมแพทย์ กล่าวว่า การทำงานของประสาทศัลยแพทย์ยังคงทำหน้าที่เช่นเดิม แต่เปรียบเหมือนได้ความแม่นยำมาช่วยทำงานเพิ่มขึ้น การนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาจะช่วยผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสมอง ทำให้มีความปลอดภัย ช่วยลดอัตราเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัดได้ เหมาะสำหรับโรคเนื้องอกในสมองที่มีขนาดเล็กกว่า 3 เซ็นติเมตร, ผู้ที่มีภาวะลมชัก และพาร์กินสัน นับว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในวงการแพทย์ไทยและเอเชีย เนื่องจากไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดสมองได้สำเร็จ แม้จะทราบมาว่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามได้มีการนำเข้าก่อนบ้านเรา แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัด 

ทางด้านผู้นำเข้า “หุ่นยนต์เรเนซอง” เพียงรายเดียวอย่าง เมดิคอล เวิลด์เทค ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเทคโนโลยีชิ้นนี้ว่า ในแถบยุโรปมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองไปแล้ว 3,000 ราย และมีแนวโน้มจะใช้สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่อเมริกาและยุโรปมีเพิ่มขึ้น 51% ทั้งยังได้รับการยอมรับจาก USFDA (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา), CE Mark (เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยในสหภาพยุโรป) และเมื่อไทยนำเข้ามาก็ยังได้รับการยอมรับจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกด้วย จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยได้
การผ่าตัดสมองด้วยศัลยแพทย์

จากการนำเข้า หุ่นยนต์เรเนซองช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังมีราคาสูงถึง 42 ล้านบาท ค่ารักษาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท นับว่ายังเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง เมื่อความก้าวหน้าหยุดยั้งไม่ได้และต้องพัฒนาต่อไป แน่นอนว่า หุ่นยนต์เรเนซองช่วยผ่าตัดสมอง มีราคาแพงกว่าคือ 52 ล้านบาท ค่ารักษาเริ่มต้นจึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน แต่อยู่ในระดับหลักแสนแน่นอนแล้ว ทั้งนี้จากการช่วยเหลือกันของทีมแพทย์ภายใน ทำให้เกิดการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองขนาด 2 เซ็นติเมตร และเป็นคนไทยรายแรกของเอเชียด้วยวัย 77 ปีจนสำเร็จ มีบาดแผลเพียง 0.04 มิลิเมตรเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างจากการผ่าตัดแบบเดิมที่จากเดิมอาจจะมีบาดแผลขนาดใหญ่ถึง 2-10 เซ็นติเมตร ตามขนาดของก้อนเนื้อ และอยู่ในขั้นตอนศึกษาเพื่อกระจายความรู้สู่แพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีความสนใจในการใช้หุ่นยนต์
การผ่าตัดสมองด้วยหุ่นยนต์
การก้าวตามเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงานของแพทย์ การฟื้นตัวเร็วกว่ากำหนดของคนไข้ ทั้งยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ มีการคาดการณ์ว่าภายใน 5-10 ปี ประเทศไทยจะมีการนำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เข้ามาช่วยทางการแพทย์เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งหุ่นยนต์อาจจะมีจำนวนเทียบเท่าหรือมากกว่าแพทย์เลยก็ว่าได้


ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
“เนื่องจากเป็นวัตกรรมใหม่ ค่ารักษาจึงค่อนข้างสูง อาจจะมีการคิดเพิ่มเติมจากค่ารักษาส่วนอื่น แต่จะให้อยู่ในราคาหลักแสนบาท กำลังอยู่ในระหว่างการต่อรองราคาให้ถูกลง และยังไม่สามารถขอใช้สิทธิ์การรักษาสุขภาพใดๆ ร่วมกับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ได้ ดังนั้นการเลือกใช้หุ่นยนต์จึงขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์”

ศ.นพ.วชิร คชการ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
“การผ่าตัดด้วยการบาดเจ็บน้อย หรือ Minimally Invasive Surgry จะทำให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กลง ฟื้นตัวเพื่อกลับไปทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้น รวมถึงศัลยแพทย์ต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ที่ดี จึงจะทำการผ่าตัดได้ทั้งการใช้กล้องผ่าตัด หรือใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด”

[English]

Ramathibodi Hospital led Robotics-assisted Brain Surgery
One of the ailments that challenge surgeons the most is brain cancer. It is the organ that is most difficult to conduct a procedure on, since it is the center of the nervous system. In 2016, Ramathibodi Hospital was the first hospital in Thailand to successfully perform robotics-assisted spinal surgery.  The success has encouraged the surgical team to move a step further by using the Renaissance Robot to assist in a brain operation for a 77-year-old patient and the result was very satisfying.

Thailand is so far the first and the only country in Asia that has performed robotics-assisted brain surgery successfully.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments