728 x 90

Echolocation เสียงสว่างนำทาง

img

ทุกวันนี้เมื่อเดินตามถนนในกรุงเทพฯ ยังมีคนพิการนั่งขอความช่วยเหลือจากคนทั่วไป แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ามีคนพิการอีกจำนวนไม่น้อยที่อยากพึ่งพาตัวเองโดยไม่เป็นภาระของสังคม

มีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจและควรได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน “Echolocation เสียงสว่างนำทาง” หรือการสร้างศักยภาพครูต้นแบบในการใช้เสียงสะท้อน เพื่อเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดีขึ้น

โครงการนี้ริเริ่มโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า แล้วได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้ทุนค่าใช้จ่ายจากภาคเอกชนและกลุ่มอาสา

“Echolocation” คือการใช้เสียงสะท้อนด้วยการขยับลิ้น (เดาะลิ้น) เพื่อให้รับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยได้องค์กรสอนคนตาบอดระดับโลก “World Access   for the Blind” จากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นผู้สอน คือ “Mr.Juan Ruiz” (คุณฮวน รุอิส) และ “Mr.Brain Bushway” (คุณไบรแอน บุชเวย์) ครูทั้งสองคนตาบอดสนิทแต่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ทั้งการเดินทางท่องเที่ยว การปั่นจักรยาน อีกทั้งได้เดินทางไปสอนคนตาบอดทั่วโลกมาแล้ว 20ประเทศ และการสร้างครูต้นแบบนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 2ต่อจากโครเอเชีย

โดยได้คัดเลือกคนตาบอดสนิทตั้งแต่เกิดในไทยจำนวน 9คน มาเรียนรู้ถึงคุณสมบัติของความเป็นครู มีประสาทสัมผัสทางหูเพื่อรับรู้ถึงเสียงสะท้อนได้อย่างดี และใช้เวลาสอน 2สัปดาห์ แต่มีระยะติดตามผล 3 ปี โดยครูทั้งสองคนจะทำหน้าที่ประเมินจนจบโครงการ

จากที่ “BLT Bangkok” ได้เห็นการสอนและร่วมพูดคุยกับผู้ร่วมโครงการ ชี้ให้เห็นว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นในการเรียน ตั้งแต่วิธีการใช้ไม้เท้า การเข้าสังคม ฝึกเดินทางนอกสถานที่ ฝึกฟังจากการดีดนิ้ว เดาะลิ้น เมื่อเสียงไปกระทบสิ่งของรอบข้าง เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคืออะไร เช่น เสียงสะท้อนจากกำแพง ถ้วยจาน กระดาษ หรือแม้กระทั่งฝ่ามือ

การกระทำทั้งหมดล้วนเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวและการฝึกฝนตั้งแต่เกิดของคนตาบอด ที่คนทั่วไปไม่อาจจะรับรู้ได้ กลุ่มคนในโครงการนี้กำลังดิ้นรนเพื่อให้เพื่อนตาบอดทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองในสังคมได้โดยไม่ต้องเป็นภาระ แล้วคนธรรมดาที่มีอวัยวะครบ 32 ประการอย่างเรา พร้อมจะแบ่งพื้นที่ให้พวกเขาบ้างแล้วหรือยัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments