728 x 90

สัญญาณที่บ่งบอกว่าพนักงานจะลาออก

img

บางครั้งการที่ผู้บริหารมีความตั้งใจมุ่งงานเพียงอย่างเดียว เพื่อที่จะให้งานประสบความสำเร็จ จนลืมนึกไปว่าลูกน้องที่ทำงานอยู่ ไม่มีใจในงานที่สั่งให้ทำแล้ว งานที่ทำอยู่นั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดี ฉะนั้นหัวหน้างานและผู้บริหารจึงควรมีวิธีการสังเกตลูกน้องของตนเองว่า พฤติกรรมอย่างไรบ้างที่พนักงานท่านนั้นไม่มีใจให้กับองค์การแล้ว โดยพฤติกรรมทั่วๆไปที่ผู้บริหารสามารถสังเกตได้จากพนักงานที่ปฏิบัติงานมีอยู่ 3 พฤติการณ์ คือ

1. การมาทำงานของพนักงานที่เริ่มมาสาย  ลากิจ และขาดงาน

อันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่า พนักงานเริ่มไม่อยากทำงานหรือ ไม่ใส่ใจในงานที่ทำ  ซึ่งหัวหน้าที่อยู่ใกล้ชิดสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย อย่างเช่น พนักงานเริ่มมาสายลากลับก่อน หรือลาหยุดบ่อยครั้ง แต่ถ้าหัวหน้าหน่วยงานที่มีพฤติกรรมไม่ดี ก็จะละเลยไม่ใส่ใจ พนักงานที่เจอสภาพเช่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเดินจากองค์กรไปโดยทิ้งความทรงจำที่ไม่ดีเอาไว้และยังไปบอกเล่าต่อถึงพฤติกรรมไม่ดีของบริษัทอีกด้วย ซึ่งทำให้บริษัทเสียหายได้

2. การบ่นให้คนอื่นฟัง

เมื่อพนักงานพึ่งหัวหน้าไม่ได้ ก็พยายามที่จะบอกเล่าให้คนอื่นที่อยู่ภายนอกแผนกรับทราบ เพื่อต้องการให้ผู้จัดการสายงานอีกระดับหนึ่งได้รับรู้และเข้าใจถึงตัวเขา ถ้าเรื่องนี้ได้รับการตอบรับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยหยุดพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้

3. การออกหางานบริษัทใหม่

เมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมทั้งสองอย่างแล้ว ยังไม่มีเสียงตอบรับจากผู้บริหาร พนักงานก็จะใช้วิธีการออกหางานใหม่ในทันที

จากการวิจัยโดยส่วนใหญ่ที่พบพบในองค์การใหญ่ๆจะเห็นได้ว่า คนเลือกที่จะทำงานเพราะมีแรงดึงจากองค์กรมีความมั่นคง มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง แต่ในทางกลับกัน คนมักจะเดินออกจากองค์กรเพราะการบริหารงานของหัวหน้าที่ไม่มีความยุติธรรม มีการเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเรียกว่าเป็น แรงผลัก สิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นภายในองค์กรซึ่งในทางปฏิบัติถือว่า สามารถบริหารจัดการในส่วนที่เป็นแรงผลักที่เกิดภายในองค์กรนี้ได้ แต่ถ้าเป็น แรงดึง ที่เกิดจากภายนอกองค์กร เราไม่สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการในส่วนนี้ได้ องค์กรส่วนใหญ่จึงต้องให้ความสำคัญในการบริหารแรงผลักภายในองค์กรของตนเองให้ดี  สำหรับพนักงานส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในองค์กร มักจะเกิดปัญหาด้านแรงผลักก่อนเสมอ และในช่วงดังกล่าวถ้ามีแรงดึงจากภายนอกเข้ามาพอดี จะทำให้เกิดแรงสองแรงมาบวกกัน  ทำให้เกิดการตัดสินใจที่เร็วขึ้น

ฉะนั้นการแสดงออกทางพฤติกรรมของพนักงานที่ผู้บริหารระดับต้นพอจะสังเกตได้เบื้องต้นทั้ง 3 พฤติกรรม ถ้าผู้บริหารจะหยุดการลาออกของพนักงานได้เป็นผลสำเร็จจะต้องเข้าไปรับรู้และหาสาเหตุในพฤติกรรมที่  1 และ 2 ด้วยวิธีการพูดคุยเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีการแก้ไข เพื่อให้พนักงานเกิดความสบายใจว่าผู้บริหารยังให้ความเป็นธรรมแก่เขา ก็จะทำให้หยุดการลาออกของพนักงานเป็นผลสำเร็จ แต่ถ้าผู้บริหารปล่อยปละละเลยให้พนักงานเข้าสู่กระบวนการของพฤติกรรมที่ 3 แล้ว จะทำให้หยุดและดึงพนักงานกลับเข้าสู่องค์กรได้ยาก

 

“คนเลือกที่จะทำงานเพราะองค์กร แต่เลือกที่จะไปจากองค์กรเพราะหัวหน้า”

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comments

  • weladee
    07 July 2017 10:21:24

    https://www.weladee.com/ ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย Weladee (เวลาดี) คือระบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาได้จากโทรศัพท์มือถือ หรือโดยใช้ RFID key tag บันทึกเวลาผ่านอุปกรณ์บันทึกเวลา (gate station)

    REPLY