728 x 90

เช็คลิสต์ 5 สายงานมาแรง ตลาดต้องการด่วน!

img

ทุกช่วงต้นปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการทำงานมากที่สุดจึงกลายเป็นธรรมเนียมที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องประกาศถึงสถานการณ์แรงงานว่าอาชีพไหนกำลังเป็นที่ต้องการของคนทำงานและคนทำงานต้องการทำงานอาชีพไหนมากที่สุด แล้วสุดท้ายความต้องการของทั้งฝ่ายสอดคล้องกันหรือไม่

ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรจากสำนักงานสติแห่งชาติ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ระบุว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 55.77 ล้านคน เป็นผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.79 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้มีงานทำแล้ว 37.36 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.3 แสนคน ส่วนผู้ที่ไม่พร้อมทํางาน 17.98 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

จากข้อมูลเบื้องต้น ตัวเลขของผู้ว่างงาน ถ้าเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน ผู้ว่างงานลดลง 7.5 หมื่นคน (จาก 3.78 แสนคน) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯที่มีผู้ต้องการเข้ามาทำงานมากที่สุด ปัจจุบันมีผู้ว่างงานถึง 3.5 หมื่นคน และสำนักงานสถิติแห่งชาติยังระบุอีกว่า ตลาดมีความต้องการคนทำงานเพิ่มขึ้นกว่า 1.7 แสนคนในกลุ่มการขายการบริการและการซ่อมบำรุง

สอดคล้องกับฐานข้อมูลของบริษัทจัดหางานจ๊อบไทยที่พบว่า ความต้องการของคนทำงานในบ้านเรา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีจำนวนงานอยู่ที่ 60,548 อัตรา โดยสาขาอาชีพที่มาแรงและเป็นที่ต้องมากที่สุด คือ 1. งานขาย 2. ช่างเทคนิคสายต่าง-ซ่อมบำรุง 3. งานวิศวกรรม 4. งานผลิตและ 5. งานบริการตามลำดับ

ซึ่งกลุ่มงานผลิตและบริการมีความต้องการคนทำงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากภาคการผลิตได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เริ่มเข้ามาแทนที่คนมากขึ้นเรื่อยๆ

ทางด้านแมนพาวเวอร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ยกให้สายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดคือ 1. บัญชีและการเงิน 2. การตลาดและประชาสัมพันธ์ 3. งานธุรการและทรัพยากรบุคคล 4. งานขายและงานพัฒนาธุรกิจ 5. งานบริการลูกค้า ส่วนคนทำงานเองก็อยากมีสิทธิเลือกมากขึ้น โดยสาขาที่คนทำงานต้องการเลือกมากที่สุดได้แก่ 1. การตลาดและประชาสัมพันธ์ 2. งานธุรการและทรัพยากรบุคคล 3. การเงินและธนาคาร 4. งานวิศวกร 5. งานไอที

อีกปัจจัยสำคัญ คือ ควรเลือกเรียนในสาขาอาชีพหลักที่มีตลาดรองรับ เนื่องจากตลาดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับแรงงานให้เกิดความสมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นหากไม่ได้เรียนมาในสายงานที่ตลาดต้องการ แต่อยากเลือกทำงานก็ควรหมั่นฝึกทักษะต่างๆ ที่สามารถทำให้เปลี่ยนสายงานได้ง่าย โดยที่เปลี่ยนแล้วยังช่วยเพิ่มระดับเงินเดือนเราขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยลดปัญหาการว่างงานได้อีกด้วย


แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการเว็บไซต์ จ๊อบไทยดอทคอม
“เมื่อตลาดมีความต้องการแรงงานในประเทศไทยเปลี่ยนไป ตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นไม่อยากให้คนที่กำลังมองหางานรู้สึกวิตกกังวลจนเกินไป เพราะบางตำแหน่งงานมีแนวโน้มเติบโตและเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มงานขาย ที่มีจำนวนความต้องการแรงงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ฉะนั้นหากแรงงานไทยมีการพัฒนาด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่กล่าวมา รวมถึงติดตามความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา ก็จะช่วยเสริมโอกาสในการได้งานที่มากขึ้นเช่นกัน”

สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป
"ปี 2560 ถือเป็นมิติใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงการเปิดรับเทรนด์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น วงการตลาดแรงงานในประเทศไทยแม้ในภาพรวมตลาดแรงงานและตลาดงานมีความสมดุลกันมากขึ้น แต่อัตราการว่างงานยังคงผกผันมีแนวโน้มสูงขึ้น สะท้อนปัญหาแรงงานไทยทั้งปริมาณและคุณภาพที่ยังผลิตไม่ได้ตามคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ  แม้สายงานบางสายเป็นที่ต้องการ แต่ก็ยังขาดแคลนในส่วนของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง"  

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments