728 x 90

เปิด 5 สายงานที่ทำแล้วดีต่อใจ

img

เป้าหมายสูงสุดในการทำงานของแต่ละคนคืออะไรเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจแต่สิ่งที่ทุกคนต้องการจากการทำงานหนักนอกจากเงินเดือนและความมั่นคงในชีวิตแล้วความสุขคือสาเหตุสำคัญในการตัดสินใจที่เลือกจะทำงานต่อหรือเดินออกไปจากองค์กร

ตามกฎหมายแรงงานระบุว่า ลูกจ้างต้องทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นการทำงาน 6 วัน แต่ก็จะมีหลายบริษัทที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันที่ไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อจะได้เพิ่มเวลาหยุดในวันเสาร์-อาทิตย์ให้ได้ใช้เวลาพักผ่อนไปกับครอบครัวหรือการท่องเที่ยว

ในปัจจุบันมักจะมีการนำเวลาการทำงานของไทยไปเปรียบเทียบกับเวลาการทำงานของต่างประเทศ อย่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ กำลังเริ่มนโยบายใหม่คือทำงานสัปดาห์ละ 4 วันหยุด 3 วัน โดยหวังว่าลูกจ้างจะมีสมดุลในชีวิตและการทำงานมากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ต้องการปฏิรูปการจ้างงานหรือประเทศฝรั่งเศส ที่มีเวลาทำงานโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์น้อยที่สุดในโลก เพียง 30.48 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการออกกฎห้ามบริษัทส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับงานหลังเลิกงาน และในวันหยุด แต่ก็ยังมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถทำได้ตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างได้ ซึ่งในการทำงานปกติทุกวัน พนักงานส่วนใหญ่ยังมีความคาดหวังและเชื่อมั่นว่าอนาคตในการทำงานของตนเองต้องดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ต้องการจะเปลี่ยนงานมากกว่าทนอยู่กับบริษัทเดิมที่ทำให้ไม่มีความสุขในการทำงานโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของเงินเดือนเป็นหลัก
5 อันดับสายงานที่มีความสุขในการทำงานมากที่สุด
จากรายงานของบริษัทจัดหางานจ๊อบส์ดีบี มีการเปิดเผยว่า ความสุขในการทำงานของคนไทยเมื่อเทียบกับ 6 ประเทศ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อยู่ในระดับที่คนไทยยังมีความสุขกับการทำงาน โดยเป็นแบบสอบถามที่ทางบริษัทได้จากพนักงานระดับต่างๆ จากในสายงานที่แตกต่างกัน และยังระบุถึงประเทศไทยในภาพรวมว่า กลุ่มคนที่มีอายุงาน 3-5 ปี จะมีความสุขในการทำงานมากที่สุด และกลุ่มเด็กจบใหม่ที่มีอายุงาน ปีจะมีความกังวลเกี่ยวกับการทำงานจึงทำให้ไม่มีความสุข จากแบบสอบถามที่สำรวจคนไทย 1,957 คน พบว่าสายงานที่ทำให้คนไทยมีความสุขกับการทำงานสูงที่สุดคืองานบริหาร, งานท่องเที่ยว-งานโรงแรม-งาน F&B, งานธุรการ-งานทรัพยากรบุคคล, งานวิศวกรรมและงานบัญชีตามลำดับ
ความสุขในการทำงานของคนทำงานทั้ง 7 ประเทศในเอเชีย
การจะทำงานอย่างมีความสุขได้ องค์กรควรเป็นผู้ร่วมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานที่ถูกสุขอนามัย, การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง อาทิ ค่าเดินทางรถรับส่ง, สวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากพื้นฐานที่มีอยู่ อย่างการเพิ่มความห่วงใยไปถึงครอบครัวหรือเพิ่มค่าล่วงเวลา, การส่งเสริมความรู้ให้กับทั้งพนักงานและองค์กร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทุกองค์กรเล็กหรือใหญ่ควรสร้างให้มีระบบมาตรฐานเดียวกันเพราะอาจจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างน่าทึ่งเลยเดียว
ความสุขการทำงานด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทางด้านสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้เคยชี้ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความสุขขององค์กรและพนักงานโดยเน้นให้ลงทุนที่การพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพราะนับเป็นการพัฒนาคุณภาพขององค์กรให้เพิ่มขึ้นไปด้วย และสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความสุขในการทำงานคือพนักงานเองก็ต้องพัฒนาทักษะในการทำงานและทักษะการใช้ชีวิตของตนเองควบคู่กันไปด้วยซึ่งทักษะนี้เองจะช่วยส่งผลถึงการมีความสุขในการทำงานได้โดยตรงไม่ใช่พึ่งพาและคาดหวังว่าองค์กรจะต้องทุ่มเทให้กับเราเพียงฝ่ายเดียวเพียงเพราะเราทำงานเต็มเวลาในขณะที่พนักงานที่อื่นก็ทำแบบเดียวกับเราเช่นกัน

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments