728 x 90 • img

  อนาคตแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจ 4.0

  ตลาดแรงงานมีความต้องการใช้กำลังคนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ผู้ประกอบการและคนทำงานจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้างความพร้อมให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

  READ MORE
 • img

  สตาร์ตอัพก้าวไกล ไทยอยู่ตรงไหน?

  ความเข้าใจโดยภาพรวมของทั้งประเทศต่อสตาร์ตอัพก็ยังไม่ชัดเจน แม้ที่ผ่านมา สตาร์ตอัพได้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปี เห็นได้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่หันมาให้ความสนใจและสนับสนุนธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง

  READ MORE
 • img

  เมื่อเงิน (เดือน) ชี้วัดคุณภาพชีวิต

  คงไม่มีใครกล้าปฎิเสธว่า ค่าแรง หรือรายได้จากการทำงาน สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามประเทศไทยติดอันดับ 1 ถึง 3 ปีซ้อนจากเว็บไซต์บลูมเบิร์ก กับการสำรวจดัชนีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลก โดยวัดจากอัตราการว่างงานเป็นหลัก

  READ MORE