728 x 90

เทรนด์ไอที ขับเคลื่อนธุรกิจแห่งยุคดิจิทัล

img

ในโลกแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ความหลากหลายทางด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมีอิทธิพลต่อทุกๆ สิ่ง ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางไอที โครงสร้างของแอพพลิเคชัน ไปจนถึงกลยุทธ์ Provisioning ที่องค์กรทั้งหลายจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความจริงครั้งใหม่ของโลกไฮบริดคลาวด์ และนี่คือ 5 บริบท ที่จะทำให้เข้าใจเทรนด์สำคัญในปี 2561 มากขึ้น โดยศูนย์กลางของการโฟกัสจะไปอยู่ที่ ‘ข้อมูล’

1. ความสามารถในการหยั่งรู้ของข้อมูล

ปัจจุบัน ข้อมูลมีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเองได้หลากหลาย โดย Metadata จะทำให้ข้อมูลสามารถเคลื่อนย้าย จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์และปกป้องตัวเองได้ ด้วยการกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้งาน เช่น หากคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ อาจมีคนต้องการหรือแสดงเจตจำนงในการเข้าถึงข้อมูลรถยนต์ของคุณ ซึ่งการจัดการของระบบข้อมูลนี้คือ ความสามารถในการหยั่งรู้ว่ามีใครกำลังติดตาม และยังคอยควบคุมว่าใครกำลังเฝ้าดู อยู่ในส่วนไหนและเวลาใด โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลเสียตามมาเนื่องจากมีคนล่วงรู้ข้อมูลสำคัญที่ไม่ต้องการเผยแพร่

2. Virtual Machine จะกลายเป็น Rideshare

การทำงานของ Virtual Machine จะเอื้อให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ได้รวดเร็วขึ้น ทั้งยังมีราคาถูกและจัดการได้สะดวกกว่า ด้วยการทำงานผ่าน Webscale โดยสิ่งนี้ทำให้ได้ข้อคิดในการเลือกใช้รถ เช่น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ยานพาหนะในการบรรทุกของทุกวัน การซื้อรถก็เป็นเรื่องที่เหมาะสม แต่หากในกรณีของคนที่เลือกใช้รถต่างประเภทในแต่ละช่วงเวลา ก็อาจเหมาะกับการเช่ารถยนต์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนที่ต้องการใช้ยานพาหนะในการรับส่งจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งบริการอย่าง Rideshare ก็ดูจะตอบโจทย์มากที่สุด 

3. ข้อมูลเพิ่มอย่างรวดเร็วแต่จัดการได้

ปัจจุบันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและถูกนำมาใช้งานในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นจนเกินความสามารถในการถ่ายโอน อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชันและทรัพยากรที่ต้องใช้ในกระบวนการจะถูกย้ายไปยังข้อมูล แทนที่จะเป็นการย้ายข้อมูลไปเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดโครงสร้างใหม่ๆ อย่าง Edge, Core และ Cloud ในอนาคต ปริมาณของข้อมูลที่อยู่ในแกนประมวลผล (Core) จะน้อยกว่าปริมาณที่ถูกสร้างบน Edge เสมอ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ จะต้องมีการเปิดใช้งานอย่างรอบคอบเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้สำหรับการตัดสินใจในครั้งต่อไป

4. การพัฒนาไปสู่ Huge Data 

ความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องย้ายข้อมูลให้ไปอยู่ใกล้กับทรัพยากรประมวลผล หน่วยความจำข้อมูลแบบถาวร คือสิ่งที่เอื้อให้มีการประมวลผลแบบ Ultra-low latency โดยที่ข้อมูลไม่สูญหาย และความต้องการของค่า Latency เหล่านี้จะบังคับให้สถาปัตยกรรมทางด้านซอฟต์แวร์เกิดการปรับเปลี่ยนและสร้างโอกาสให้ธุรกิจทั้งหลายได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ๆ แม้เทคโนโลยีแฟลชจะกลายเป็นประเด็นร้อนในภาคอุตสาหกรรม แต่ซอฟต์แวร์ที่รันบนเทคโนโลยีนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง แค่มีความรวดเร็วขึ้นเท่านั้น 

5. การปรากฏขึ้นของ Blockchain 

กลไกการจัดการข้อมูลด้วยวิธีที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ได้จริง จะมีความโดดเด่นและสร้างผลกระทบให้แก่ศูนย์ข้อมูลแบบลงลึก ซึ่ง Blockchain คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ที่สามารถสร้างความท้าทายให้แก่รูปแบบการจัดการข้อมูลแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่มีจุดศูนย์กลางในการควบคุมอย่างเซิร์ฟเวอร์กลาง โดยปัจจุบันศูนย์ข้อมูลและแอพพลิเคชันต่างๆ  ทำงานเหมือนฟาร์ม มีชาวนาเป็นผู้ควบคุม คอยจัดการสภาพแวดล้อมโดยรอบ กลไกจะนำเสนอไมโครเซอร์วิสทำให้ข้อมูลสามารถนำมาใช้งานได้ โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากศูนย์กลางอีกต่อไป

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments