728 x 90

AI กำลังปฏิวัติการหาคนเข้าทำงาน

img
โดย++ พิพ อีสต์แมน กรรมการผู้จัดการส่วนงาน APAC Regional Solutions บริษัทคอร์นเฟอร์รี่ ที่ปรึกษาด้านออกแบบองค์กร การคัดสรรและจ้างงานบุคคลระดับโลก

ก่อนหน้านี้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) เป็นที่หวั่นเกรงกันว่าจะเข้ามาทำให้การสรรหาพนักงานนั้นจะขาดความเป็นมนุษย์ และเหมือนกับหุ่นยนต์มากเกินไป แต่ปัจจุบัน AI สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้สรรหาพนักงาน ในการค้นหาแหล่งรวมและการว่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้

โดยจากการสำรวจความคิดเห็นผู้จัดหาพนักงานทั่วโลก ทำให้เราทราบว่า 2 ใน 3 ของผู้จัดหาพนักงานในเอเชียแปซิฟิก หรือ 64% ระบุว่า AI ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการสรรหาพนักงาน โดยกว่า 76 % ยืนยันว่า AI ช่วยให้สามารถค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณภาพดีขึ้นได้

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของผู้สมัครในปัจจุบันกับเมื่อ 5 ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ AI ยังเป็นสิ่งเพ้อฝัน พบว่ากว่า 65 % ระบุว่าผู้สมัครในปัจจุบันมีคุณสมบัติดีกว่า แม้ผลการสำรวจจะระบุเช่นนี้ หากแต่ 56% ก็ยังเห็นด้วยว่า ตำแหน่งงานมักถูกบรรจุจากผู้สมัครภายในมากกว่าจากผู้สมัครภายนอก แสดงให้เห็นว่ามีการให้ความสำคัญกับผู้มีความสามารถที่เติบโตในองค์กรกันมากขึ้น ซึ่ง 75% บริษัทมีแผนโยกย้ายตำแหน่งงานภายในองค์กร (Internal Mobility Program) โดยผู้สมัครภายในองค์กรที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัทมาก่อนแล้ว ทั้งยังมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความได้เปรียบ เมื่อจำเป็นต้องเรียนรู้ตำแหน่งงานใหม่อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะในแผนกงานใหม่หรือในสถานที่ทำงานสาขาใหม่ขององค์กร

ขณะเดียวกันองค์กรต่างๆ ยินดีที่จะนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือหาคนเข้าทำงานกันมากขึ้น เนื่องจากกว่า 51% บอกว่ามีชุดข้อมูลขนาดใหญ่และ AI ทำให้การทำงานง่ายขึ้น โดยสิ่งที่ AI เข้ามาช่วยได้มากที่สุดคือการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพ และช่วยให้มีเวลาว่างมากขึ้น ส่วน 78 % เข้าใจบ้างแล้วว่ามีผลต่อการสรรหาพนักงานจริง และอีก 78% ยังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำงานกับปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นในอนาคต ถึงอย่างนั้นยังมี 14% ที่เห็นว่า AI ทำให้งานยากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลมากเกินไป และไม่รู้ว่าจะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร
มุมมองของผู้สรรหาพนักงานในเอเชียแปซิฟิกต่อ AI
เมื่อ AI ช่วยให้เราสามารถเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์การทำงานได้อย่างมาก และย่นระยะเวลาในการกลั่นกรองประวัติของผู้สมัครจำนวนมาก โดยสามารถหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะในตลาดใหม่ ซึ่งมีผู้สมัครที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก แต่กลับมีทักษะเฉพาะด้านน้อยมาก เมื่อมองไปในอนาคต เราจะเห็นผู้นำธุรกิจจำนวนมากที่แสวงหาแนวทางในการฝึกอบรมสร้างทักษะใหม่ และการเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่แล้วในองค์กร

ฉะนั้นผู้สรรหาพนักงานจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเอง ในการทำงานร่วมกับเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสม ซึ่งให้ข้อมูลสำคัญได้ อย่างเช่นการวิเคราะห์ค่าตอบแทนและรายงานอุปสงค์/อุปทานของงานเฉพาะอย่างในภูมิภาคนั้น ๆ

ถึงวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่า AI มีผลกระทบต่อกระบวนการสรรหาพนักงานแล้วจริงๆ  

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments