728 x 90

วางแผนลงทุนอสังหาในแบบที่ใช่

img
โดย++ รวิโรจน์ อัมพลเสถียร เศรษฐีน้อยอสังหาฯ เจ้าของผลงานหนังสือและแฟนเพจ "ปั๊มเงินด้วยอสังหาฯ ไว้ใช้ตลอดชาติ"

ในอสังหาริมทรัพย์คุณควรเล่น (ลงทุน) ตามหน้าตักที่คุณมีเสมอ ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบตามคนอื่นเพราะที่จริงแล้วแต่ละคนมีเป้าหมายในการลงทุนที่แตกต่างกัน มีทรัพยากรเริ่มต้นทั้งเงินทุน เวลา ประสบการณ์ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไม่เท่ากัน

อสังหาริมทรัพย์นั้นก็เป็นเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งพาเราไปให้ถึงยังเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินนั้นเอง ในบางครั้งผมเห็นคนอยากรวยเร็วใช้เงินกู้ เยอะเกินตัวจนทำให้ระดับความเสี่ยงสูงเกินไปผิดหลักการลงทุนก็มีอยู่บ่อยๆ จึงอยากมีแนวทางเบื้องต้นเป็นกรอบการลงทุนแล้วกันที่นำมาใช้กันครับ 

“หลักการนี้ชื่อว่ากฏ 3-3-5”

กฏข้อแรก คือ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 เท่าของเงินทุนหรือเงินเก็บที่คุณมี เช่น มีเงินเก็บ 500,000 บาท ควรซื้อทรัพย์สินไม่เกิน 1.5ล้านบาท

ข้อที่สองคือยอดผ่อนของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นต่อเดือนจะต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของเงินเดือน หรือรายได้ประจำของคุณ (*คิดจากยอดผ่อน 1 ล้านบาทต่อยอดผ่อน 7,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 7% ระยะเวลา25ปี) เช่น มีเงินเดือนเดือนละ 20,000 บาท ก็ไม่ควรลงทุนเกิน 1 ล้านบาท

ส่วนข้อสุดท้ายสำหรับคนที่มีรายได้ไม่ประจำ นั่นคือ อสังหาริมทรัพย์ที่คุณลงทุน ควรมีมูลค่าไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ทั้งปี เช่น มีรายได้ทั้งปี 240,000 บาท ไม่ควรลงทุนเกิน 1.2 ล้านบาท

เมื่อลงทุนตามกฎนี้แล้วคุณก็สามารถสบายใจได้ เพราะคุณไม่ได้ลงทุนเกินตัวหรือเก็งกำไรตามกระแสของคนส่วนใหญ่แต่เป็นการลงทุนตามความพอเพียง เป็นการลงทุนตามแผนที่เหมาะสมกับคุณไปยังเป้าหมายทางการเงินของคุณ
กฎการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

การเดินทางนับหมื่นลี้....เริ่มต้นที่ก้าวแรก
                                    ปรัชญาจีน


ปล. ก่อนที่คุณจะชนะเกมในที่นี้คืออสังหาริมทรัพย์คุณจำเป็นจะต้องรู้ 
1. กฏกติกาของการเล่น 
2. รางวัลหรือผลตอบแทน 
3. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนนั้นๆ

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments