728 x 90

หยุดเวลาไว้ที่หลวงพระบาง

img

เมืองมรดกโลกที่ไม่เพียงมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรม ธรรมชาติอันงดงาม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คน แต่ยังขึ้นชื่อเรื่องการจัดการวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสความนิยมด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ถึงกับได้รับการขนานนามว่า "อดีตกับปัจจุบันอยู่ด้วยกันที่หลวงพระบาง"

วัดเซียงทอง (Wat Xieng Thong)
วัดเซียงทอง (Wat Xieng Thong)
นักเดินทางหลายคนต่างยกย่องหลวงพระบางให้เป็น “ธรรมมิกสังคมนิยมแห่งสุดท้าย” เพราะคนหลวงพระบางดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น ในบรรดาวัดมากมาย วัดเซียงทอง ได้รับการประกาศให้เป็นเพชรน้ำเอกแห่งล้านช้าง สร้างขึ้นปีพ.ศ. 2102 จุดเด่นอยู่ที่ "สิม" หรืออุโบสถ ประดับเครื่องยอดสีทองเรียกว่าช่อฟ้า 17 ช่อ สัญลักษณ์ของวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น ภายในเป็นจิตกรรมลงรักปิดทองเรื่องราวพุทธประวัติ นับเป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมล้านช้างที่ต้องไปเยือน

พระราชวังหลวงพระบาง (Luang Prabang Royal Palace)
พระราชวังหลวงพระบาง (Luang Prabang Royal Palace)
พระราชวังหลวงพระบาง หรือพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์สืบทอดมายังเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัติรย์องค์สุดท้ายของลาว ปัจจุบันเป็นหอพิพิธพัณฑ์จัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยต่างๆ ทั้งของท้องถิ่นและจากตะวันตก ซึ่งรวมถึงของไทยด้วย อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน "พระบาง" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันอังคาร เวลา 8.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น. โดยจะปิดขายบัตรก่อนครึ่งชั่วโมง ราคา 30,000 กีบ หรือประมาณ 120 บาท

ถ้ำติ่ง หรือถ้ำปากอู (Tham Ting)
ถ้ำติ่ง หรือถ้ำปากอู (Tham Ting)
ไฮไลต์ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของหลวงพระบางต้องยกให้ ถ้ำติ่ง หรือถ้ำปากอู ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองราว 30 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นถ้ำริมหน้าผายืนตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขง สามารถเดินทางด้วยรถแล้วนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมา หรือจะนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขงมาก็ได้ จุดที่ถึงก่อนคือถ้ำติ่งลุ่ม หรือถ้ำติ่งล่าง ซึ่งมีพระพุทธรูปไม้อยู่เป็นจำนวนมาก และจะมีทางแยกนำขึ้นบันได 218 ขั้นไปสู่ถ้ำติ่งเทิง หรือถ้ำติ่งบน ซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่เช่นกัน

น้ำตกกวางสี (Kuang Si Waterfall)
น้ำตกกวางสี (Kuang Si Waterfall)
น้ำตกกวางสีเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงถึงราว 70 เมตร ท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่ม ตัวน้ำตกสามารถเดินขึ้นไปได้และมีจุดชมทัศนียภาพที่งดงามอยู่หลายจุด ระหว่างทางเข้ายังมีน้ำตกย่อยๆ สวยงามอีกหลายแห่งสามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำตกกวางสีเปิดเวลา 6.00-17.30 น. (ด่านตรวจปิด 15.00 น.) นอกจากเล่นน้ำและชมความงามของน้ำตกแล้วยังสามารถซื้อของที่ระลึกและพักรับประทานอาหารบริเวณทางเข้าน้ำตกได้ด้วย

ยอดเขาภูสี (Phou si)
ยอดเขาภูสี (Phou si)
ความเนิบช้าสถิตอยู่ที่ตัวอีกครั้ง เมื่อได้สัมผัสภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบนยอดเขาภูสี ซึ่งเป็นภูเขาเล็กๆ สูงประมาณ 150 เมตร นับเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง มีบันได 328 ขั้น นอกจากนี้ บนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุจอมสี ยามเย็นจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มารอชมแสงสีทองของพระอาทิตย์ที่ค่อยๆ ลับขอบฟ้า

วังเวียง (Vang Vieng)
วังเวียง (Vang Vieng)
วังเวียง คือเมืองแห่งสายน้ำท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขา ดังนั้น วิธีชมทัศนียภาพที่ดีที่สุดคือการนั่งบอลลูนชมความงามของวังเวียง เผยให้เห็นภาพสายน้ำคดเคี้ยวกลางผืนดินเขียวชอุ่มที่มีภูเขาตั้งตระหง่านโดยรอบ บอลลูนมี 3 รอบคือ 6.30, 7.30 และ 17.00 น. ใช้เวลา 40 นาที มีค่าใช้จ่าย 70 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,370 บาท

สระมรกต (Blue lagoon)
สระมรกต (Blue lagoon)
สระมรกตและถ้ำปูคำ คือจุดหมายห้ามพลาดอีกแห่งเมื่อไปเยือนวังเวียง นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำในสระที่มีสีเขียวฟ้าจัดราวกับเครื่องดื่มค็อกเทลได้ นอกจากนี้ ยังสามารถชมความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำปูคำ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ควรพกไฟฉายหรือจ้างมัคคุเทศก์นำทางเข้าไปเนื่องจากช่วงทางเข้าถ้ำมืด

Did you know
- คนไทยไม่ต้องใช้ Visa เข้าประเทศ พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
- การเดินทางจากหลวงพระบางไปวังเวียงแนะนำให้ขึ้นรถตู้จะประหยัดและสบายกว่ารถบัส ราคา 120,000 กีบ หรือประมาณ 516 บาท
- มาเที่ยวลาวต้องพักโรงแรม ถ้ามีคนลาวที่รู้จักชวนไปพักที่บ้านไม่ควรไปเพราะอาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้
- สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดเส้นทางบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่หลวงพระบาง วันละ 2 เที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokair.com

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments