728 x 90

เปิดทาง! ผู้ประกอบการหญิงมาแรง

img

เราจะเห็นว่าในช่วงหลังๆ นี้ผู้หญิงเริ่มมีผู้บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยอัตราผู้หญิงไทยที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอยู่เป็นอันดับ 4 ของโลก และจำนวนประชากรในประเทศที่มีมากกว่าผู้ชาย 1.2 ล้านคน ขณะเดียวกันทั่วโลกก็ตื่นตัวในการส่งเสริมและให้โอกาสสตรีในการริเริ่มดำเนินธุรกิจมากขึ้นเช่นกัน

หญิงไทยติดโผโอกาสก้าวหน้าการทำงาน
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงสามารถสร้างงานที่ท้าทายได้ แต่ด้วยบรรทัดฐานของสังคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ความเท่าเทียมบางอย่างของหญิงและชายก็ไม่เท่ากัน จึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจ 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า ผู้ประกอบการหญิงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชาย ผลสำรวจจากดัชนีผู้ประกอบการสตรี พบว่า กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงมีแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้หญิง ทั้งทางด้านโอกาสทางความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน ตลอดจนมีสภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากกว่า โดยประเทศไทยติดหนึ่งในสิบอันดับต้น และถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับในครั้งนี้ ผลสำรวจดัชนีผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก
10 ประเทศอันดับต้นที่มีสภาพเกื้อหนุนและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการได้มากที่สุด ได้แก่ นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา สวีเดน สิงคโปร์ เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักร และไทย

ดัชนีนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า ผู้หญิงไทยมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากความจริงที่ว่า ผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่จะต้องทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่แม่และ/หรือภรรยาไปพร้อมกันด้วยโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 

มองโลกสดใสมีชัยไปกว่าครึ่ง
ผลการสำรวจจากสหรัฐฯ โดย Spark Business Barometer Survey ของ Capital One พบว่า ผู้ประกอบการหญิงมองสภาพเศรษฐกิจแง่ดีกว่าผู้ประกอบการชาย โดยเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิง 63% คิดว่าสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในขั้นดี สูงกว่าเจ้าของกิจการเพศชายที่คิดแบบเดียวกันถึง 11% ทีเดียว

ขณะเดียวกัน บรรดาผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะมองสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไปในทางลบ โดยมี 46% ที่ยอมรับอยู่ในสภาพทรงตัวหรือย่ำแย่ หากเทียบกับฝ่ายหญิงที่เชื่อแบบเดียวกันมี 35% นอกจากนี้ยังพบว่า เจ้าของกิจการชาย 21% รู้สึกว่าองค์กรของตัวเองย่ำแย่ทางการเงิน ขณะที่เจ้าของกิจการหญิงคิดแบบเดียวกัน 12%

มูฮัมหมัด ยูนูส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2549 พบว่า ผู้ประกอบการหญิงเกือบทั้งหมดมีความสามารถและแนวโน้มในการชำระหนี้อย่างครบถ้วน และยังนำกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจส่วนหนึ่งไปลงทุนในการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากวังวนแห่งความยากจน ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงในการสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งการขยายธุรกิจของเขาเหล่านั้น

การมองโลกในแง่ดีของเพศหญิง อาจสะท้อนให้เห็นลักษณะที่แตกต่างทางบริหารจัดการเงิน แม้ว่ายังจะหาความสัมพันธ์ได้ไม่ชัดเจนนัก โดยงานศึกษาทั่วไปจะชี้ว่า ผู้ประกอบการชายมักจะลงทุนทางธุรกิจในเชิงมุทะลุดุดัน ขณะที่ผู้หญิงมักจะถือเงินสดไว้กับตัวมากกว่า

นักล่าความสำเร็จ
การที่เราเห็นผู้หญิงหยิบจับธุรกิจมากขึ้น อาจเป็นผลมาจากค่านิยมทางสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น วัฒนธรรมที่ให้ความเคารพในสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและผู้หญิงมักจะเป็นผู้สืบทอดกิจการครอบครัวมากกว่า รวมถึงการมองโลกในแง่ดีของผู้หญิงที่ทำให้การดำเนินธุรกิจมีโอกาสเติบโต

ในเร็ววันนี้ เราคงเห็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น และอาจสูงกว่าผู้ประกอบการชาย ไม่ใช่เพียงแค่สังคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเท่านั้น แต่เพราะนี่คือยุคที่ผู้หญิงเป็นฝ่าย "ล่าความสำเร็จ" บ้างแล้ว และคงต้องวางทัศนคติเก่าๆ ที่ว่า "ผู้ชายทำงาน ผู้หญิงเลี้ยงลูกอยู่บ้าน" ลง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน  บทบาทหน้าที่หญิงชายก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา อุปสรรคของผู้ประกอบการไทย

[English]
World More Open to Female Entrepreneurs
Women’s role in pushing the economy has gradually increased in recent years due to higher education levels. Thai women rank fourth in the world in the number of female executives and the world is encouraging more female entrepreneurs. Female entrepreneurs play as important a role in developing the economy and world’s society as their male counterparts. According to the Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE), high-income countries in general tend to perform better in terms of women’s advancement, women’s knowledge assets & financial assets and supporting entrepreneurial conditions. The index shows that Thailand is among the top ten countries where women generally receive entrepreneurial supporting conditions and is also the only upper income country on this list. The index also shows that Thai women have a high level of working efficiency which could be from the fact that they have to work full-time and be good mothers and/or housewives at the same time.

The Spark Business Barometer Survey conducted by Capital One reveals that female entrepreneurs are more optimistic towards economic situations than male entrepreneurs. Muhammad Yunus, the 2006 Bangladeshi Nobel Peace Prize laureate, found that almost all female entrepreneurs have the ability and tendency to pay back their debts and use part of the profit they have made to invest in education, which will help their family overcome poverty. Therefore, it is necessary for banks and financial institutions to develop fiscal tools to support female entrepreneurs in building new opportunities and helping expand their businesses.

The fact that more females enter business could be from a society that is more open, a culture that respects gender equality, females’ higher education levels and that females tend to carry on family businesses and also the females’ optimism that fosters the growth of a business. The world is now open for female entrepreneurs. 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments