728 x 90

เมื่อกรุงเทพฯ จะ(เริ่ม)ไร้เสาไฟ

img

ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งคู่บ้านคู่เมืองที่ดูไม่มีพิษภัยอย่างเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เฉยๆ ริมทาง จะสามารถเป็นเหตุคร่าชีวิตผู้สัญจรผ่านไปมามากมายบนท้องถนนได้ อย่างเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ที่ต้นไม้ล้มพาดเสาไฟฟ้า ทับผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนถนนชิดลมจนเสียชีวิต นอกจากด้านความปลอดภัยแล้ว ปัญหาเสาไฟฟ้าที่ละลานตาก็ถูกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำไปวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมถ่ายรูปราวกับเสาไฟฟ้าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของบ้านเรา

แต่ในปัจจุบันมีพื้นที่ที่ดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 41.9 กิโลเมตร โดยมุ่งเน้นใจกลางพื้นที่ทางเศรษฐกิจ และบริเวณสถานที่สำคัญ ได้แก่  โครงการสีลม โครงการจิตรลดา โครงการปทุมวัน โครงการพญาไท โครงการพหลโยธิน โครงการสุขุมวิท และโครงการราชวิถี
โครงการมหานครไร้สาย
แน่นอนว่า ทุกคนอยากเห็นมหานครที่มีทัศนียภาพสวยงาม ไร้สายไฟระเกะระกะทั่วเมือง แต่การนำสายไฟฟ้าอากาศลงใต้ดินมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เฉลี่ยกิโลเมตรละ 300-400 ล้านบาท

พื้นที่ที่เลือกจึงต้องเป็นพื้นที่ที่ทำแล้วเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1) พื้นที่ตามแนวถนนสายหลัก ที่มีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
2) พื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และ
3) พื้นที่เศรษฐกิจกลางเมืองและสถานที่สำคัญ


สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินภายใต้การดำเนินงานข