728 x 90

กรุงเทพฯ เมืองแห่งป้ายโฆษณา

img

จากการคาดการณ์การใช้สื่อโฆษณาใน ปี 2561 โดยเฉพาะกลุ่มสื่อนอกบ้าน (Out-Of-Home) ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 10% ส่งผลให้เราเห็นป้ายโฆษณาอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งแบบป้ายขนาดใหญ่ และป้ายขนาดเล็ก ทำให้กรุงเทพมหานครต้องออกมากวดขันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ปี 61 สื่อ Out-Of-Home อนาคตสดใส 
จากตัวเลขข้อมูลของ คุณรัฐกร สืบสุข อุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand (MAAT) กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อในปี 2561 ว่า ทางสมาคมฯ คาดการณ์ว่างบประมาณในการใช้สื่อปี 2561 โดยรวมจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของสื่อโทรทัศน์ (ดิจิทัลทีวี เคเบิลทีวี และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม)  จะเติบโต 6% ขณะที่สื่อนอกบ้าน (Out-Of-Home) คาดการณ์ว่าจะเติบโตมากสุดคือเพิ่มขึ้นถึง 10% 

สำหรับกรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกมาเข้มงวดในการจัดการป้ายโฆษณานั้น ขณะนี้ยังประเมินไม่ได้ว่ามีผลกระทบหรือไม่ ต้องรอดูก่อนว่า กทม. จะมีมาตรการออกมาอย่างไร และมีความเข้มงวดมากน้อยแค่ไหน เมื่อมีมาตรการออกมาก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดือนจึงจะประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ 
ป้ายโฆษณาใน กทม.
กทม. ไล่เก็บป้ายผิดกฎหมาย เกลื่อนเมือง 
ขณะที่คุณวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ กทม.มีมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาทุกประเภทในพื้นที่ 50 เขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ต้องตรวจสอบทั้งความถูกต้องในการติดตั้งและความแข็งแรงของโครงสร้าง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อประชาชน เนื่องจากในขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนจึงต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีป้ายล้มทับคนหรือรถยนต์ นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบเมือง เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก่ประชาชนและผู้ใช้ทางเท้า ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร และมีความปลอดภัย 

โดยได้ทำหนังสือย้ำเตือนแนวทางการปฏิบัติไปยังเจ้าหน้าที่เขต เพื่อให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง และให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่มีกำหนดไว้ โดยจะดำเนินการมาตรการจากเบาไปหาหนัก ซึ่งหากพบป้ายที่ติดอยู่ในจุดที่ห้ามติด หรือมีลักษณะที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่เขตก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของป้ายในกรณีที่รู้ว่าป้ายผิดกฎหมายเป็นของผู้ใด เพื่อให้เจ้าของป้ายมาดำเนินการแก้ไข อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มีทั้งป้ายที่ทำลอกเลียนแบบป้าย กทม. ป้ายที่ลักลอบติดจำนวนมาก และไม่ได้มีการระบุว่าใครเป็นเจ้าของป้าย ทำให้ยากต่อการติดตามเจ้าของป้ายมาแก้ไขในบางกรณีติดต่อได้แต่ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของป้าย หรือในบางกรณีก็จะยอมรับว่าเป็นผู้จ้างทำป้ายโฆษณาแต่ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง อ้างว่าผู้รับจ้างทำผิดเอง ทำให้ กทม. ต้องเลือกรื้อถอนป้ายผิดกฎหมายที่ไม่มีเจ้าของ หรือมีเจ้าของแต่แจ้งไปแล้วไม่มาดำเนินการเป็นอันดับแรก  และหากพบป้ายของ กทม. เก่าหรือชำรุด ที่อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ก็จะดำเนินการจัดเก็บออกทันทีเพื่อความปลอดภัย จากนั้นให้ประสานหน่วยงานเจ้าของป้ายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ป้ายโฆษณาใน กทม.
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่จัดเก็บป้ายโฆษณาทุกประเภท ทั้งถนนสายหลักสายรอง ตามตรอก ซอย ต่างๆ พบว่ามีป้ายผิดกฎหมายจำนวนมาก บางวันจัดเก็บได้เกือบ 10,000 ป้าย บางวันเก็บได้มากกว่า 10,000 ป้าย โดยรวมๆ แล้วในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากมีคำสั่งลงมาเก็บได้มากว่า 50,000 ป้าย โดยป้ายที่ติดตั้งในซอยเป็นกลุ่มที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด เพราะทางเท้าแคบทำให้ป้ายไปบดบังทัศนียภาพ เดินทางสัญจรไม่สะดวก บางจุดก็มีนำไปผูกกับรั้ว หลังคา หรือเสาไฟฟ้า 

สำหรับเขตที่มีป้ายน้อยสุดคือเขตพระนคร เพราะเป็นพื้นที่ชั้นใน ขณะที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ มีเพียงเล็กน้อย ประมาณ 20-30 ป้าย ซึ่งเป็นประเภทป้ายลอกเลียนแบบ กทม. หรือเป็นป้ายห้ามจอดรถ ป้ายบอกทางที่เก่าชำรุด ส่วนเขตที่มีป้ายจำนวนมากจะอยู่ในพื้นที่รอบนอก เช่น เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตสายไหม เฉลี่ยมีป้าย 300-500 ป้าย ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มมาตรการจะเห็นได้ว่าเป็นผลดี ไม่มีข่าวเรื่องป้ายล้มทับคน รถ หรือปลิวจนก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด 

เล็งแก้กฎหมายลงโทษให้ชัดเจนมากขึ้น 
ทั้งนี้ นอกจากกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการเก็บป้ายที่ผิดกฎหมาย ประเภทที่ทำลอกเลียนแบบ ติดตั้งโดยไม่ขออนุญาต และลักลอบติดในที่ห้ามติด รวมทั้งที่ติดตามเสาไฟฟ้าแล้ว ยังต้องแก้ป