728 x 90

กทม.วาดฝันเมืองแห่งต้นไม้ เมื่อไหร่จะเป็นจริง

img

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่ไม่เคยว่างเว้นจากการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภค โครงข่ายคมนาคม ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ รวมถึงที่อยู่อาศัย เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับประชากรกว่า 10 ล้านคน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะไม่เพียงพอที่จะรองรับกับชีวิตของคนเมืองด้วย  

รัฐเร่งลุยพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง 
ในระดับประเทศรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานได้ร่วมกันพิจารณา “แนวทางขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ชุมชนเมืองมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียวสาธารณะในภาพรวมของประเทศทั้งในเขตเมืองและชุมชนต้องไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม./คน และในเมืองใหญ่ต้องมีพื้นที่สีเขียวต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 15% เมืองขนาดกลาง 20% และเมืองขนาดเล็ก 25% ซึ่งจะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน 

กทม.ขยายเป้าหมายเมืองสีเขียว
โฟกัสมาที่พื้นที่ “กรุงเทพมหานคร” ปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหลัก สวนสาธารณะรอง และพื้นที่สีเขียวยั่งยืนรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,900 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 23,438 ไร่ 3 งาน 73.35 ตร.ว. คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 37,502,293.40 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.60 ตร.ม./คน ซึ่ง กทม. มีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกปี โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2575 จะมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่ 9  ตร.ม./คน และหลังจากนั้นจะเพิ่มเป็น 12 ตร.ม./คน 
จำนวนพื้นที่สวนสาธารณะปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร
อย่างไรก็ตาม แม้อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของปีนี้จะขยับขึ้นจากปี 2560 ที่มีสัดส่วนอยู่ 6.38 ตร.ม./คน เป็น 6.60 ตร.ม./คน แต่ตัวเลขสัดส่วนนี้เป็นการเทียบเคียงสัดส่วนพื้นที่สีเขียวกับ จำนวนประชากรของกรุงเทพมหานคร (จากสำนักทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลปี 2561) 5,680,415 คน ไม่ได้รวมประชากรแฝงด้วย แสดงว่าพื้นที่สีเขียวยังคงไม่เพียงพอที่จะรองรับประชากรที่อยู่อาศัยและทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และยังคงต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่กำหนดไว้ว่าค่าเฉลี่ยอัตราพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในเมืองที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 9 ตร.ม./คน 
10 เขตที่มีอัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชากรสูง
ขณะนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ 14 แห่ง แบ่งเป็นการปรับปรุงสวนสาธารณะ 10 แห่ง และสวนสาธารณะที่สร้างใหม่ 4 แห่ง ซึ่งมีที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการแล้ว คือ สวนสิริภิรมย์ (สวนสาธารณะบึงลำไผ่) เขตมีนบุรี พื้นที่ประมาณ 78 ไร่ ส่วนอีก 3 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) เขตบางบอน พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ขณะนี้การก่อสร้างโดยรวมคืบหน้าประมาณ 95% คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จปลายเดือน ก.ย. 61

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) เขตบางแค พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 59 ขณะนี้มีความคืบหน้า 57% คาดว่าจะสร้างเสร็จเดือน ธ.ค. 61 และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณใต้ทางต่างระดับถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก เริ่มดำเนินการวันที่ 29 มิ.ย.-27 ก.ย. 61 ขณะนี้มีความคืบหน้า 15% คาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงปลายเดือน ก.ย. 61 

นอกจากนี้ กทม. ยังดำเนินการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตบางกอกน้อย เริ่มดำเนินการวันที่ 28 มิ.ย.-26 ก.ย. 61 ปัจจุบันคืบหน้าแล้ว 15% รวมถึงโครงการรวมสวนสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร 3 สวน คือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนจตุจักร เป็นอุทยานจตุจักร รวมพื้นที่กว่า 700 ไร่ 
10 สวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด
ศึกษาแผนพัฒนาพื้นที่สวนลุมพินี
นอกจากนั้น กทม. ยังอยู่ในขั้นตอนการหาแนวทางในทางการบริหารจัดการ การพัฒนา และใช้พื้นที่บริเวณสวนลุมพินีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการจัดทำแผนแม่บทและแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนลุมพินี และพื้นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์สวนลุมพินี เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการใช้ห้องน้ำ การบริหารจัดการศูนย์อาหารภายในสวนลุมพินี และการจัดตั้งซุ้มขาย